סרטי מסוע סרטי מסוע

סרטי מסוע

בפלשר 2011 ניתן למצוא מגוון רחב של רצועות מסוע pu/pvc  מתוצרת
  • סרטי מסוע מאושרי מזון לפי תקן  ,FDA אנטי בקטריאלים
  • סרטי גלים ואצבעות מהמלאי
  • סרטי רשתות למערכי שטיפה
  • סרטי דשא