סרטי מסוע סרטי מסוע

מנועי חשמל לתעשייה

צנרת קשיחה וגמישה לפי מפרט לקוח

תהליכי ייצור לפי נהלי התעשייה האווירית,
ריתוך לפי תקן AWS  
F.A.I. לפני ייצור סדרתי

אביזרי קצה תעופתיים בהזמנה מיוחדת 

חומ"ג: אינקונל, SS 321,316, אלומיניום 6061/6063

 

מנועי חשמל לתעשייה מנועי חשמל לתעשייה מנועי חשמל לתעשייה

מנועי חשמל לתעשייה