סרטי מסוע סרטי מסוע

מסועי גומי

  • סרטי מסוע למחצבות לפי תקן DIN-Y . עמידת גבוהה לשחיקה.
  • סרטי מסוע נטרילים למפעלי מחזור .בעלי עמידות בפני שמנים.
  • סרטי מסוע בעלי פרופיל שונה כגון שלבנים בגבוהים שונים
  • סרטי מסוע עמידות בחום
סרט שלבן קרני שור גובה 25 מ"מ סרט שלבן קרני שור גובה 25 מ"מ

סרט שלבן קרני שור גובה 25 מ"מסרט שלבן V גובה 15 מ"מ סרט שלבן V גובה 15 מ"מ

סרט שלבן V גובה 15 מ"מ

סרטי מסוע מגומי כולל שלבים גרמושקה לפי דרישות ומפרט לקוח. סרטי מסוע מגומי כולל שלבים גרמושקה לפי דרישות ומפרט לקוח. סרטי מסוע מגומי כולל שלבים גרמושקה לפי דרישות ומפרט לקוח.

סרטי מסוע מגומי כולל שלבים גרמושקה לפי דרישות ומפרט לקוח.

ציפוי תופים ויריעות גומי מוטבעות ציפוי תופים ויריעות גומי מוטבעות ציפוי תופים ויריעות גומי מוטבעות ציפוי תופים ויריעות גומי מוטבעות ציפוי תופים ויריעות גומי מוטבעות

ציפוי תופים ויריעות גומי מוטבעות