סרטי מסוע סרטי מסוע

מחברי סרטים

ברשותנו מגוון רחב וזמין של כל מוצרי מחברי סגירה למוסעים לתעשיות השונות כגון :

  • מזון
  • בתי אריזה
  • מחצבות
  • מפעלי בטון

 

דוגמאות למחברי סרטים 1 דוגמאות למחברי סרטים 1 דוגמאות למחברי סרטים 1 דוגמאות למחברי סרטים 1 דוגמאות למחברי סרטים 1

דוגמאות למחברי סרטים 1

דוגמאות למחברי סרטים 2 דוגמאות למחברי סרטים 2 דוגמאות למחברי סרטים 2 דוגמאות למחברי סרטים 2 דוגמאות למחברי סרטים 2

דוגמאות למחברי סרטים 2

דוגמאות למחברי סרטים 3 דוגמאות למחברי סרטים 3 דוגמאות למחברי סרטים 3 דוגמאות למחברי סרטים 3 דוגמאות למחברי סרטים 3

דוגמאות למחברי סרטים 3

מחברים לסרטי גומי מחברים לסרטי גומי

מחברים לסרטי גומי

מחבר פלסטיק למסוע

מחבר פלסטיק למסוע

סוג מחבר קבצים להורדה מידע נוסף
מהדקי MS לחץ להורדה לחץ כאן
סדרה G 2000 לחץ להורדה לחץ כאן
מחברים למכבשים עגולים לחץ להורדה לחץ כאן
Optima & Record fasteners לחץ להורדה לחץ כאן
Super-Screw lacing לחץ להורדה לחץ כאן
Rip Repair fasteners & Solid Plate fasteners לחץ להורדה לחץ כאן
Titan Series לחץ להורדה לחץ כאן
RV6 fasteners לחץ להורדה לחץ כאן
Flexible steel fasteners לחץ להורדה לחץ כאן
Flexible PVC & PU lacing לחץ להורדה לחץ כאן
Self-Lock fasteners לחץ להורדה לחץ כאן
Carded hook fasteners לחץ להורדה לחץ כאן
Clip'N Lock fasteners   לחץ כאן
MR fasteners לחץ להורדה לחץ כאן
Rivet fasteners לחץ להורדה לחץ כאן